Wie zijn bij dit project betrokken?

De volgende organisaties steunen het Armenie project:

Jong VolkerWessels Foundation

Jong VolkerWessels Foundation heeft tot doel bouwprojecten op te zetten in hulpbehoevende landen, welke ten goede komen aan de maatschappij. Belangrijk hierbij is dat young professionals kennis overdragen aan de lokale bevolking.

Ongeveer elke twee jaar wordt een project opgepakt. Bij de renovatie van het Rainbow Child Center is een projectgroep aangesteld als kartrekker van dit project. De leden van deze groep zijn aangesloten bij de netwerkorganisatie Jong VolkerWessels. Zij hebben zich vrijwillig aangemeld voor dit project.

De projectgroep bestaat uit:
Alexander de Bonth - VolkerWessels Vastgoed
Esmaralda Boon - Medicom Zes
Jos van Dam - Bébouw
Stijn Elbers - VolkerRail
Bas Koggel - Volker Stevin Construction Europe
Arjan van Leest - Aveco de Bondt
Esther Lelij – Bestuur Jong VolkerWessels
Pailak Avedisian - Koenen Bouw (adviseur)

CPUA

De CPUA (Christian Peoples’ Unity of Armenia) is de verantwoordelijke organisatie voor het draaiend houden van het Rainbow Child Center.

Armenië is een land met een sterke Christelijke traditie. Dat is de reden dat de CPUA christelijke normen en waarden hanteert. De CPUA is een maatschappelijke organisatie en handelt volgens de wet- en regelgeving van Armenië. De CPUA hefet besloten dat in het bestuur geen enkele geestelijk leider zitting mag hebben, van welke denominatie dan ook. Ook de werkzaamheden van de stichting worden volstrekt onafhankelijk van religie uitgevoerd.

Het Rainbow Child Center vangt bijvoorbeeld ook Koerdische kinderen op, of kinderen van atheïstische ouders. In de Armeense weeshuizen die door CPUA worden ondersteund, is religie geen issue. De kinderen staan voorop, niet het geloof.

CPUA verleent ook hulp aan kindertehuizen en schoolinternaten door het gehele land. Ze hebben diverse maatschappelijke projecten uitgevoerd en deelgenomen aan verschillende politieke projecten. Een van onze hoofddoelen is de bevordering van de democratie in Armenië.

Kijk voor meer informatie op: www.cpua.am

Wilde Ganzen

Ontwikkelingssamenwerking: dat is waar Wilde Ganzen voor staat. Zo'n twee miljard mensen leven in armoede op deze wereld. Wij vinden dat een groot onrecht dat bestreden moet
worden.Daarom willen wij samen met u als betrokken Nederlander deze kansarme mensen helpen een beter bestaan op te bouwen.

Samen creëren we een betere wereld. » Lees meer over Wilde Ganzen

NCDO

NCDO helpt mensen en organisaties in Nederland die zich inzetten voor de verbetering van de positie van mensen in ontwikkelingslanden. Deze lokale ontwikkelingsprojecten worden ondersteund met advies en subsidie.

Rowy Creative

Het ontwerp van de website is verzorgd door Rowy Creative.

Kijk op www.rowycreative.nl voor meer informatie.

Starsale

Starsale heeft heeft gezorgd voor het bouwen en online zetten van de website.

Kijk op www.starsale.nl voor meer informatie.