Laatste nieuws

Project Armenië komt in aanmerking voor subsidie van NCDO
Datum: 25 Maart 2010

Jong VolkerWessels Foundation maakt bekend dat zij voor haar project in Armenië, het renoveren van een gemeenschapscentrum in Yerevan, in aanmerking komt voor een subsidie van 51.000 euro.

 

Project Armenië komt in aanmerking voor subsidie van NCDO
Jong VolkerWessels Foundation maakt bekend dat zij voor haar project in Armenië, het renoveren van een gemeenschapscentrum in Yerevan, in aanmerking komt voor een subsidie van 51.000 euro. Dat heeft de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) laten weten. De subsidie zal verleend worden onder de voorwaarde dat er minimaal eenzelfde bedrag wordt opgehaald in de vorm van private sponsorgelden. Arjan van Leest, voorzitter werkgroep Armenie: "We zijn zeer verheugd en zien de toekenning als een bevestiging van de nut en noodzaak van ons project. Het is een enorme steun in de rug en werkt motiverend. Wel zijn we er ons van bewust dat er nog een grote uitdaging voor ons ligt om de benodigde sponsorgelden binnen te halen."   
Jong VolkerWessels heeft een project in Armenië op zich genomen; het renoveren en uitbreiden van een na≠schoolse opvang, het Rainbow Child Center in één van de armste wijken van de hoofdstad Yerevan. Kinderen krijgen hier huiswerkbegeleiding en sportles, zoals karate en ballet. Naast de functie die het opvangcentrum voor kinderen heeft, is het centrum ook voor de ouders een sociale ontmoetingsplek. Het Rainbow Child Center is inmiddels een groot succes voor de wijk. Het bestuur heeft daarom met de gebruikers hun wensen geinventariseerd. Meer sportmogelijkheden, ruimte voor leren en ontmoeten en een EHBO-post zijn de belangrijkste wensen. Een verwaarloosde vleugel van het gebouw kan ruimte bieden aan deze activiteiten. Een renovatie is hiervoor hard nodig. Jong VolkerWessels zet zich in om deze wensen te realiseren, de renovatie uit te zetten bij een lokale aannemer, maar ook om fondsen te werven voor deze renovatie.  
Contactpersoon: Arjan van Leest, 06-29017242 


< Terug naar het overzicht